Visie op e-health

E-health is niet nieuw. Er zijn al veel digitale tools die professionals in kunnen zetten bij de behandeling van (lichte) psychische problemen.

Maar hoe zorg je ervoor dat e-health een logisch onderdeel van het reguliere behandelproces wordt? En dat je online hulpverlening een vaste plek in je dienstverlening geeft? Daar helpt Evie bij.

De cliënt is ons uitgangspunt

Evie is de afkorting van e-health voor iedereen. En dat sluit aan op onze missie: e-health laagdrempelig beschikbaar maken voor iedereen, zodat de cliënt zelf alvast aan de slag kan met zijn gezondheid of welzijn. Zonder wachtlijst en betaalbaar. Zelfstandig en zo nodig met een hulpverlener.

Regionale draagkracht

Online geestelijke gezondheidszorg is méér dan alleen technische ondersteuning bieden. Het is ook belangrijk dat er regionale draagkracht ontstaat. Om dat voor elkaar te krijgen organiseren we regionale gebruikersgroepen voor professionals. Binnen die groepen sparren professionals met elkaar en ze wisselen er ervaringen uit. Ook gemeenten en de professionele zorginstanties kunnen zich bij Evie aansluiten. Het resultaat: instanties en hulpverleners kunnen elkaar snel en makkelijk online vinden.

Evie sluit de zorgketen

Gezondheidszorg vindt vaak plaats op ‘eilandjes’. Evie verbindt alle eilandjes binnen de zorgketen met elkaar. Dat doen we door e-health in de preventieve sfeer aan te bieden, maar we schalen ook naadloos op naar professionele zorg. Door naar de héle keten te kijken, zorgen we ervoor dat alle aangesloten partijen probleemloos domeinoverstijgend kunnen werken. En de cliënt is verzekerd van een reis zonder schotten, omdat de totale ggz beschikbaar is: van preventie tot en met specialistische ggz.

Blended care

Professionals willen goede en persoonlijke zorg leveren, die afgestemd is op de wensen en zorgvraag van cliënten. Zorg die snel gestart kan worden en die flexibel inzetbaar is. De mix van online en offline hulpverlening (blended care) voorziet in die wens.

Cliënten krijgen met blended care het beste van twee werelden: het persoonlijke contact tijdens de een-op-een afspraak en de snelheid en flexibiliteit van het e-healthplatform. En daarnaast de kennis en kunde van de professional plus de eigen regie en verantwoordelijkheid. Evie helpt professionals om zich die blended manier van werken eigen te maken.  Daar hebben zowel de professionals als de cliënten voordeel van.

Bewezen methodische manier van werken

Het implementatiemodel voor professionals heeft een wetenschappelijke basis. Het is dus een bewezen methodische manier van werken. Evie zorgt ervoor dat professionals en de cliënten gemakkelijk toegang krijgen tot alle tools, apps en informatie. En natuurlijk ontvangen ze van ons instructiemails, handige tips en de mogelijkheid van online scholing. Zijn er dan toch nog vragen, dan helpen onze e-healthadviseurs verder.

Kortom

Evie mixt eigen regie, een methodische aanpak, de kennis en kunde van de professional en een laagdrempelig en veilig platform tot een flexibele aanpak van (lichte) psychische problemen, die de wachtlijsten verkort en kosten bespaart.  

En nu?

Wil je zelf aan de slag met Evie of wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze e-healthadviseurs.