Professionals

Vind hieronder meer informatie over hoe Evie jou als professional optimaal kan ondersteunen en hoe Evie ingezet kan worden om de inwoners van Nederland te stimuleren in hun eigen proces naar optimale veerkracht.

Evie voor zorgprofessionals

E-health in de huisartsenzorg is een hulpmiddel en geen vervanging. Maar daar waar de aard van de klacht zich er toe leent én de patiënt openstaat voor digitale ondersteuning, kan eHealth een waardevolle tool zijn om met minder mankracht, méér ondersteuning te bieden.

Evie biedt huisartsenpraktijken, inmiddels meer dan 1000 praktijken in Nederland, meerdere digitale ondersteuningscomponenten, in één pakket, om de zorgkracht van de huisartsenpraktijk te vergroten. Centraal staan de blended care modules van onze partner Minddistrict waarmee huisartsen en praktijkondersteuners (GGZ én Somatiek) patiënten kunnen helpen op weg naar hun eigen herstel. Met vele honderden modules is er voor de meeste klachten een online module te vinden op het platform van Evie.

Naast de behandelmodules zijn er ook talloze triagelijsten te vinden, die een patiënt kan invullen om zodoende een goed te beeld te krijgen van de klacht en de mogelijke oplossingsrichting. Hierbij ondersteunt Evie ook in de triage-routing binnen de praktijk of regio.

Via de website www.evie.nl biedt Evie ook preventie-tools en informatie aan, rechtstreeks aan de patiënt. Dit kan op regionaal schaal worden ingezet, op gemeentelijke schaal, maar ook op schaal van de huisartsenpraktijk. Evie biedt huisartsenpraktijken communicatiepakketten aan om de patiënten erop te wijzen hoe zij via de gratis toegankelijke website Evie zelf kunnen werken aan het voorkomen van, of herstellen van mentale klachten. Ook is het mogelijk om alle patiënten toegang tot zelfhulpmodules aan te bieden, waardoor zij, zonder tussenkomst van een zorgprofessional, zelf modules doorlopen die hen helpen de volgende stap in herstel te zetten.

Tot slot biedt Evie aan regio’s consultatie-functionaliteit aan die er voor zorgt dat er altijd een consultatiemogelijkheid beschikbaar is indien een huisarts of POH met een vraagstuk zit waar expertise uit een ander domein van meerwaarde kan zijn.

Heb je interesse in een samenwerking of heb je een vraag aan een van onze eHealthadviseurs?

Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij nemen snel contact met je op om je vragen te beantwoorden of je mee te nemen in de mogelijkheden!

Evie biedt digitale hulpmiddelen aan voor jou als POH-GGZ om je in je werk te ondersteunen. Hierbij sta jij als professional centraal. Wij stellen jou digitale tools én de bijbehorende kennis en begeleiding ter beschikking die je nodig hebt om optimaal blended care in te zetten, daar waar je denkt dat dat passend is voor jou en je patiënt.

Evie is ontstaat uit jarenlang experimenteren met de inzet van eHealth bij, door en met de Praktijkondersteuners van Praktijksteun, de zusterorganisatie van Evie. Dit heeft geresulteerd in een aanbod waar sinds 2020 alle POH-GGZ van Nederland gebruik van kunnen maken via Evie.

Als POH-GGZ krijg je via Evie toegang tot alle modules binnen het platform van Minddistrict, het leidende platform in Nederland op het gebied van zelfhulp- en behandelmodules. Daarnaast biedt je als professional persoonlijke ondersteuning, begeleiding en kennis aan om te leren om met deze hulpmiddelen om te gaan. Het effectief inzetten van eHealth is namelijk iets waar je gaanderweg steeds beter in zult worden. Ons team van eHealthtrainers, zelf ook POH-GGZ, én onze helpdesk is altijd benaderbaar voor vragen en ondersteuning.

Met het door ons in huis ontwikkelde engagementmodel, helpen wij al meer dan 1500 POH-GGZ bij het effectief inzetten van eHealth in hun dagelijkse praktijk. En dat op een leuke manier waarop je volop in verbinding staat met je collega’s en stap voor stap leert wat de diversiteit aan tools jou en je patiënt kunnen brengen!

Tot slot biedt Evie jouw patiënten ook via onze preventiewebsite www.evie.nl een plek om zelf aan de slag te gaan met hun eigen mentale gezondheid. Op deze site bieden wij talloze gratis en toegankelijke tools die gebruikt kunnen worden. Maar ook haken wij actief gemeenten aan om hun lokaal aanbod binnen het sociaal domein kenbaar te maken als je zoekt op postcode. Handig om met patiënten te bespreken wat zij zelf aan hulp zouden kunnen zoeken, buiten de huisartsen- of GGZ-zorg.

Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Of wil je eens een POH-GGZ spreken die al werkt met Evie?

Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij nemen snel contact met je om je vragen te beantwoorden of je mee te nemen in de mogelijkheden!

Evie biedt digitale hulpmiddelen aan voor jou als POH-Somatiek om je in je werk te ondersteunen. Hierbij sta jij als professional centraal. Wij stellen jou alle tools en kennis ter beschikking die je nodig hebt om optimaal blended care in te zetten, daar waar je denkt dat dat kan. De modules van Minddistrict staan hierin centraal.

Evie is ontstaat uit jarenlang experimenteren met de inzet van eHealth bij en door de Praktijkondersteuners van Praktijksteun. In eerste instantie was dit vooral op de POH-GGZ gericht, maar toen de modules van Minddistrict zich meer en meer gingen doorontwikkelen op de Somatische zorg kwam daar al snel een mooi aanbod aan Somatische behandelmodules uit voort. Dit heeft geresulteerd in een aanbod waar nu ook alle POH-Somatiek van Nederland gebruik van kunnen maken via Evie.

Als eerste krijg je als POH-S via Evie toegang tot alle modules binnen het platform van Minddistrict, het leidende platform op het gebied van zelfhulp- en behandelmodules. Daarnaast biedt Evie je persoonlijke ondersteuning en kennis aan om te leren om met deze hulpmiddelen om te gaan. Het effectief inzetten van eHealth is namelijk iets wat je moet leren toepassen. Hiervoor is ons team eHealthtrainers, zelf ook praktijkondersteuner, altijd benaderbaar voor vragen en ondersteuning.

Met het door ons in huis ontwikkelde engagementmodel, helpen wij al meer dan 2000 professionals, zowel POH-S, POH-GGZ, social workers en hulpverleners in de GBGGZ en SGGZ, bij het effectief inzetten van eHealth in hun dagelijkse praktijk. En dat op een leuke manier waarop je volop in verbinding staat met je collega’s en stap voor stap leert wat de diversiteit aan tools jou en je patiënt kunnen brengen!

Tot slot biedt Evie jouw patiënten ook via onze preventiewebsite www.evie.nl een plek om zelf aan de slag te gaan met hun eigen mentale gezondheid. Want ook het omgaan met chronische ziekten en of lichamelijke klachten heeft een invloed op de geestelijke gesteldheid van de patiënt. Op deze site bieden wij talloze gratis en toegankelijke tools die gebruikt kunnen worden. Maar ook haken wij actief gemeenten aan om hun lokaal aanbod binnen het sociaal domein kenbaar te maken als je zoekt op postcode. Handig om met patiënten te bespreken wat zij zelf aan hulp zouden kunnen zoeken, buiten de huisartsen- of GGZ-zorg.

Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Of eens met een POH-Somatiek spreken die al werkt met Evie?

Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij nemen snel contact met je op om je vragen te beantwoorden of je mee te nemen in de mogelijkheden!

Ervaringsdeskundigen zijn op veel plekken inmiddels onderdeel van ons sociale zorgstelsel geworden, maar zijn nog niet altijd even zichtbaar en vindbaar. Hier wil Evie verandering in brengen!

Ervaringsdeskundigen zetten een ontwrichtende ervaring die zij ooit hebben meegemaakt in, om een ander te helpen deze te voorkomen of te doorstaan. Evie ziet deze groep ervaringswerkers als onmisbare schakel in het zorgproces. Zowel in combinatie met professionele geestelijke gezondheidszorg als ook een functie waar mensen zelf een beroep op kunnen doen, vanuit hun een eigen motivatie binnen hun eigen herstelproces.

Evie heeft diverse voorzieningen die contact met ervaringswerkers faciliteren reeds als bron opgenomen op haar website. Dit betekent dat die bron zichtbaar wordt indien iemand zoekt op zijn of haar postcode, en filtert op “ontmoeten”.

Ook steeds meer gemeenten melden lokale voorzieningen die voorzien in ervaringsdeskundigheid aan zodat deze zichtbaar worden indien inwoners zoeken op hun postcode.

Voorzie jij in ervaringsdeskundigheid (binnen een georganiseerd verband, individuele ervaringsdeskundigen kunnen zich niet aanmelden) en is jouw organisatie nog niet lokaal zichtbaar op onze website?

Vul het formulier in onderaan deze pagina en geef aan van welke organisatie je bent, wat je werkgebied is (door middel van postcode-reeks) en via welke website je te bereiken bent. Wij beoordelen je aanvraag dan met ons medisch team en maken je organisatie vindbaar via www.evie.nl.

Binnen het sociaal, maatschappelijk en/of welzijns werk wordt het bieden van blended care een steeds belangrijkere factor. Nu de professionele zorg onder grote druk staat en GGZ-problematiek vaak deels ook sociale componenten bestaat, wordt er ook een steeds groter beroep gedaan op het sociaal domein.

Evie is uniek door haar regionale (digitale) verbinding tussen het sociaal domein, de gemeentelijke preventie-aanpak, de huisartsenzorg en het de GBG- en SGGZ. Hierdoor reist de client, met één account, tussen alle domeinen heen en kan deze zelf professionals toevoegen indien nodig.

Evie biedt digitale hulpmiddelen aan voor jou als sociaal werker om je in je werk te ondersteunen. Hierbij sta jij als professional centraal. Wij stellen jou digitale tools én de bijbehorende kennis en begeleiding ter beschikking die je nodig hebt om optimaal blended care in te zetten, daar waar je denkt dat dat passend is voor jou en je client.

Als sociaal werker krijg je via Evie toegang tot alle modules binnen het platform van Minddistrict, het leidende platform in Nederland op het gebied van zelfhulp- en behandelmodules. Daarnaast biedt je als professional persoonlijke ondersteuning, begeleiding en kennis aan om te leren om met deze hulpmiddelen om te gaan. Het effectief inzetten van eHealth is namelijk iets waar je gaanderweg steeds beter in zult worden. Ons team van eHealthtrainers én onze helpdesk is altijd benaderbaar voor vragen en ondersteuning.

Met het door ons in huis ontwikkelde engagementmodel, helpen wij al meer dan 2000 professionals bij het effectief inzetten van eHealth in hun dagelijkse praktijk. En dat op een leuke manier waarop je volop in verbinding staat met je collega’s en stap voor stap leert wat de diversiteit aan tools jou en je patiënt kunnen brengen!

Ook biedt Evie jouw patiënten ook via onze preventiewebsite www.evie.nl een plek om zelf aan de slag te gaan met hun eigen mentale gezondheid. Op deze site bieden wij talloze gratis en toegankelijke tools die gebruikt kunnen worden. Maar ook haken wij actief gemeenten aan om hun lokaal aanbod binnen het sociaal domein kenbaar te maken als je zoekt op postcode.

Herstelgerichte interventies voor maatschappelijk werk
Op basis van screening en inzicht van de begeleider wordt het mogelijk om, aan de hand van de leefgebieden, ehealthinterventies aan cliënten toe te wijzen. Veel modules richten zich op psychische gezondheid, denk hierbij bijvoorbeeld aan modules zoals ‘Rust in je hoofd’, ‘Minder piekeren’ en ‘Denken voor je doet’, maar ook zaken als dagbesteding, zingeving en relaties. Deze zijn allemaal te vinden in de module catalogus van Evie.

Zelfredzaamheid stimuleren
Met modules als ‘Omgaan met geld’, ‘Prettig wonen’ en ‘Je dagen op orde’ worden cliënten die je in het maatschappelijk werk begeleidt op praktische wijze gesteund om zelfredzaam te zijn. Interventies gericht op relaties en psychische gezondheid maken mensen weerbaarder. De modules geven voorlichting, bieden oefeningen aan en inspireren met video’s van hulpverleners en ervaringsdeskundigen die tips en ervaringen delen. Cliënten volgen ze in hun eigen tempo en in hun eigen tijd. Aan de ene kant geeft dat de cliënt meer regie, aan de andere kant hoeven deze onderdelen niet in face-to-face afspraken besproken te worden, waardoor die tijd kan worden gebruikt voor verdieping.

Heb je interesse in het samenwerken met Evie?

Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij nemen snel contact met je op om je vragen te beantwoorden of je mee te nemen in de mogelijkheden!

Steeds meer zorgprofessionals die werken in de GGZ binnen de zorgzwaarte GBGGZ en SGGZ maken gebruik van eHealth-hulpmiddelen binnen de behandeling. Zowel professionals die werken vanuit een instellingen als ook zelfstandige professionals kunnen partner worden bij Evie en gebruik maken alle tools die Evie biedt, en in digitale verbinding staan met het regionale netwerk van huisartsen en professionals uit het sociaal domein.

Evie biedt digitale hulpmiddelen aan voor jou als professional om je in je werk te ondersteunen. Hierbij sta jij als professional centraal. Wij stellen jou digitale tools én de bijbehorende kennis en begeleiding ter beschikking die je nodig hebt om optimaal blended care in te zetten, daar waar je denkt dat dat passend is voor jou en je patiënt.

Als GGZ-professional krijg je via Evie toegang tot meer dan 400 modules binnen het platform van Minddistrict, het leidende platform in Nederland op het gebied van online en blended GGZ zelfhulp- en behandelmodules. Daarnaast biedt je als professional persoonlijke ondersteuning, begeleiding en kennis aan om te leren om met deze hulpmiddelen om te gaan. Het effectief inzetten van eHealth is namelijk iets waar je gaanderweg steeds beter in zult worden. Ons team van eHealthtrainers, zelf ook GGZ professional, én onze helpdesk is altijd benaderbaar voor vragen en ondersteuning.

Met het door ons in huis ontwikkelde engagementmodel, helpen wij al meer dan 2000 professionals bij het effectief inzetten van eHealth in hun dagelijkse praktijk. En dat op een leuke manier waarop je volop in verbinding staat met je collega’s en stap voor stap leert wat de diversiteit aan tools jou en je client kunnen brengen!

Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Of wil je eens een professional spreken die al werkt met Evie?

Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij nemen snel contact met je op om je vragen te beantwoorden of je mee te nemen in de mogelijkheden!

Evie biedt digitale hulpmiddelen aan voor jou als POH-GGZ jeugd of spreekuur Ondersteuner Jeugd (SOJ) om je in je werk te ondersteunen. Hierbij sta jij als professional centraal. Wij stellen jou digitale tools én de bijbehorende kennis en begeleiding ter beschikking die je nodig hebt om optimaal blended care in te zetten, daar waar je denkt dat dat passend is voor jou en je patiënt.

Evie is ontstaat uit jarenlang experimenteren met de inzet van eHealth bij, door en met de Praktijkondersteuners van Praktijksteun, de zusterorganisatie van Evie. Dit heeft geresulteerd in een aanbod waar sinds 2020 alle POH’s van Nederland gebruik van kunnen maken via Evie.

Als POH-GGZ Jeugd of SOJ krijg je via Evie toegang tot alle modules binnen het platform van Minddistrict, het leidende platform in Nederland op het gebied van zelfhulp- en behandelmodules. Daarnaast biedt je als professional persoonlijke ondersteuning, begeleiding en kennis aan om te leren om met deze hulpmiddelen om te gaan. Het effectief inzetten van eHealth is namelijk iets waar je gaanderweg steeds beter in zult worden. Ons team van eHealthtrainers, zelf ook POH-GGZ, én onze helpdesk is altijd benaderbaar voor vragen en ondersteuning.

Met het door ons in huis ontwikkelde engagementmodel, helpen wij al meer dan 1500 POH-GGZ bij het effectief inzetten van eHealth in hun dagelijkse praktijk. Ook ondersteunen wij tientallen POH-GGZ Jeugd die in de huisartsenpraktijk werken of juist van centrale locaties vanuit de gemeente actief zijn.

Hierbij is kenmerken dat wij je op een leuke manier in verbinding brengen met je collega’s en je stap voor stap leert wat de diversiteit aan tools jou en je patiënt kunnen brengen!

Tot slot biedt Evie jouw patiënten ook via onze preventiewebsite www.evie.nl een plek om zelf aan de slag te gaan met hun eigen mentale gezondheid. Op deze site bieden wij talloze gratis en toegankelijke tools die gebruikt kunnen worden. Maar haken wij actief gemeenten aan om hun lokaal aanbod binnen het sociaal domein kenbaar te maken als je zoekt op postcode. Handig om met patiënten te bespreken wat zij zelf aan hulp zouden kunnen zoeken, buiten de huisartsen- of GGZ-zorg. Tot slot zijn er diverse zelfhulpmodules beschikbaar specifiek voor jeugdigen.

Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Of wil je eens een POH-GGZ-jeugd spreken die al werkt met Evie?

Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij nemen snel contact met je op om je vragen te beantwoorden of je mee te nemen in de mogelijkheden!

Evie voor voorziening

De toegankelijkheid van de (ggz-)zorg in Nederland staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Het aantal mantelzorgers neemt af. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg, wordt een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenzorg. Ook daar is een tekort aan arbeidscapaciteit. Patiënten moeten vanwege de schaarste na verwijzing door de huisartsenzorg steeds vaker lang wachten op vervolgzorg.

E-health van Evie helpt door inwoners tools voor zelfredzaamheid aan te reiken én door professionals te helpen bij het inzetten en omarmen van e-health bij hun behandeling. Zo voorkom je instroom in de huisartsenzorg en zijn de huisarts en poh-ggz in staat om méér patiëntenzorg te bieden in dezelfde tijd.

Evie werkt samen met 20+ Regionale Huisartsenorganisaties en is op de hoogte van wensen, eisen en toekomstige ontwikkelingen. Door kennis te delen, ontstaat er een bovenregionaal kennisnetwerk waarbij de organisaties van elkaar kunnen leren op welke manier de inzet van e-health het beste bijdraagt voor patiënt en professional.

Drie niveaus

Evie wil vanuit haar visie graag toewerken naar positieve beinvloeding van de keten door op 3 niveaus te werken, waarin uiteraard het tempo en vorm bepaald door de regionale huisartsenorganisatie en de mate waarin het netwerk reeds geformeerd is:

1. Het voorkomen van instroom in de huisartsenzorg door:

 • Het actief aanhaken van het sociaal domein aan de huisartsenzorg

 • Het vullen van de preventiewebsite Evie.nl met aanbod uit lokale intitiatieven en het sociaal domein

 • Het aanbieden van preventiemodules aan alle inwoners van het adherentiegebied.

2. Het vergroten van de zorgkracht van de huisartsenzorg door:

 • Het vergroten van het aandeel blended-care behandelingen door de POH-GGZ/POH-S

 • Het juist “verwijzen” van zorg door HA/POH-GGZ naar het sociaal domein (JZOJP) op basis van het aanbod van Evie.nl

 • Het vergroten van behandelcapaciteit van de huisartsenzorg door het toevoegen (en pro-actief onderhouden) van een regionale domeinoverstijgende consultatiefunctie.

3. Het verbinden van het regionaal GGZ netwerk door:

 • Actief benaderen en aanhaken van GBGGZ en SGGZ partners om aan te sluiten op het Evie platform om zo de cliëntreis van preventie tot behandeling tot nazorg met behoud van opgebouwde historie mogelijk te maken.

 • Actief benaderen van sociaal domein, GBGGZ en SGGZ als consultatiepartner teneinde (digitale) samenwerking te stimuleren.

 • Activeren van digitale triagetools en maken van ketenafspraken hierover.

Meer weten over wat Evie te bieden heeft? Wij gaan graag in gesprek om kennis te delen of samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact op voor een kennismaking.

De toegankelijkheid van de zorg in Nederland staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Het aantal mantelzorgers neemt af en de sociale cohesie neemt af. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg, wordt een steeds groter beroep gedaan op het sociale domein. Ook daar is een tekort aan arbeidscapaciteit.

Evie legt zich toe op ggz-gerelateerde eHealth, gekoppeld aan professionele zorg. Op ons regionale gezondheidsplatform vind je hulpmiddelen en applicaties, die de zorgcapaciteit binnen je gemeente vergroten.

Als jouw gemeente zich bij Evie aansluit, dan maken wij op www.evie.nl het lokaal aanbod van publiekelijk toegankelijke hulpbronnen om mentaal gezond te blijven, vindbaar én helpen wij middels communicatiepakketten een domeinoverstijgende awarenesscampagne mogelijk. Die is nodig zodat inwoners weten dat ze zelf actief aan de slag kunnen gaan met hun gezondheid en welzijn. Ze voelen zich mentaal fitter, vergroten hun sociale netwerken en voelen zich meer verbonden met de gemeenschap. 

eHealth van Evie helpt door inwoners tools voor zelfredzaamheid aan te reiken én door professionals welke zorg leveren die gefinancierd wordt door gemeentelijke gelden (o.a. WMO/Jeugdwet) te helpen bij het inzetten en omarmen van eHealth bij hun behandeling. Zo stimuleer je als gemeente de zelfregie van de burger en zijn de door jou gefinancierde professionals in staat om méér zorg te bieden in dezelfde tijd.

Evie werkt nauw samen diversen gemeenten én met 20+ Regionale Huisartsenorganisaties en is op de hoogte van wensen, eisen en toekomstige ontwikkelingen. Door kennis te delen, ontstaat er een bovenregionaal kennisnetwerk waarbij de organisaties van elkaar kunnen leren op welke manier de inzet van eHealth het beste bijdraagt voor inwoner, patiënt en professional.

Meer weten over wat Evie te bieden heeft? Wij gaan graag in gesprek om kennis te delen of samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact op voor een kennismaking.

Evie wil een zo groot mogelijke bijdrage doen aan het vergroten van de zorgkracht van Nederland. Dat doen wij door te faciliteren, te activeren en te verbinden.

Evie wil vanuit haar visie graag toewerken naar positieve beïnvloeding van de zorgketen door op 3 niveaus te werken, waarin het tempo en vorm bepaald wordt door de door de regionale huisartsenorganisatie en de mate waarin het netwerk reeds geformeerd is:

1. Het voorkomen van instroom in de huisartsenzorg door:

 • Het actief aanhaken van het sociaal domein aan de huisartsenzorg

 • Het vullen van de preventiewebsite Evie.nl met aanbod uit lokale initiatieven en het sociaal domein

 • Het aanbieden van preventiemodules aan alle inwoners van het adherentiegebied.

2. Het vergroten van de zorgkracht van de GGZ-keten door:

 • Het vergroten van het aandeel blended-care behandelingen door zorgprofessionals in alle domeinen

 • Het juist “verwijzen” van zorg door de huisartsenzorg naar het sociaal domein (JZOJP) op basis van het aanbod van Evie.nl

 • Het vergroten van behandelcapaciteit van de huisartsenzorg door het toevoegen (en pro-actief onderhouden) van een regionale domeinoverstijgende consultatiefunctie.

3. Het verbinden van het regionaal GGZ netwerk door:

 • Actief benaderen en aanhaken van GBGGZ en SGGZ partners om aan te sluiten op het Evie platform om zo de cliëntreis van preventie tot behandeling tot nazorg met behoud van opgebouwde historie mogelijk te maken.

 • Actief benaderen van sociaal domein, GBGGZ en SGGZ als consultatiepartner teneinde (digitale) samenwerking te stimuleren.

 • Activeren van digitale triagetools en maken van ketenafspraken hierover.

Kenmerken van Evie.

Evie zet niet alleen product in maar zet zicht in op het echt laten gebruiken van de applicaties door de professionals. Door een eigen ontwikkeld engagementmodel volgen wij de ontwikkeling en leercurve van de professional en stimuleren wij deze om beter te worden in het inzetten van blended care. Ook werken wij actief aan regionale samenwerkingen over de domeinen heen en delen wij kennis en kunde tussen regio’s.

Doordat Evie volledig onafhankelijk is en niet gelieerd is aan enige zorgaanbieder uit de GGZ of het sociaal domein kunnen wij succesvol samenwerken met zowel zorgaanbieders als gemeenten als ook zorgverzekeraars in vele regio’s.

We werken op basis van inzichten en data op significante schaal kunnen daarmee nieuwe opgedane inzichten snel kunnen vertalen naar praktijksituaties.

Meer weten over wat Evie te bieden heeft? Wij gaan graag in gesprek om kennis te delen of samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact op voor een kennismaking.

Een groot deel van het verzuim van werknemers ontstaat door psychische klachten. Evie biedt tools voor werkgevers om verzuim door psychische klachten te helpen voorkomen. We bieden drie elementen aan die je werknemers actief ondersteunen bij het behouden van hun mentale gezondheid.

Ten eerste bieden we communicatie om werknemers actief te informeren over wat zij zelf kunnen doen om mentaal fit te blijven.

Ten tweede bieden we toegang tot een gebruiksvriendelijk platform met een groot aantal modules die werknemers zelf kunnen doorlopen om actief aan de slag te gaan met hun mentale gezondheid.

En ten derde bieden we toegang tot online coachingsgesprekken met een ervaren professional die hen kunnen aanzetten tot actie bij een probleem dat zich mogelijk ontwikkelt.

Naast de financiële component die verzuimpreventie oplevert is het ondersteunen van de mentale gezondheid van je werknemers ook sociaal-maatschappelijk verantwoord, je draagt bij de gezondheid van je medemens én helpt de druk op de zorg in toom te houden. Evie zet zich in een groot deel van Nederland in om de professionele gezondheidszorg ondersteunen, waarbij het fantastisch zou zijn als ook vanuit de werkgevers een bijdrage gedaan wordt in het voorkomen van psychische zorg?

Meer weten over wat Evie voor jouw organisatie kan betekenen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met je op voor een demo of meer uitleg.

Visie

De zorgvraag in Nederland neemt exponentieel toe en de mentale weerbaarheid van de Nederlanders neemt af. Oorzaken zijn o.a. toenemende sociale druk, afname mantelzorgers en afname van sociale cohesie. Er moet hierom méér zorg geleverd worden met dezelfde arbeidscapaciteit.  

Evie draagt bij aan een oplossing door op drie niveaus te werken:

 • Als eerste het voorkomen van instroom in de zorg,
 • Als tweede het vergroten van zorgkracht in de huisartsenzorg en de GGZ-keten
 • Als derde het actief het verbinden en faciliteren van domein-overstijgende (digitale) zorg.

Missie

Evie (wat staat voor: eHealth voor iédereen) ondersteunt zorgprofessionals van Nederland werkzaam in de huisartsenzorg, het sociaal domein en de generalistische basis GGZ in het succesvol toepassen van eHealth in hun dagelijks werk. Daarnaast stimuleert en faciliteert Evie inwoners van Nederland in hun eigen proces naar optimale mentale veerkracht.

Hoe doen we dat?

evie-beeldmerk

1. Preventie

Instroom in de professionele zorg voorkomen wij door het faciliteren van, de voor alle inwoners van Nederland toegankelijke, preventie-website Evie.nl. Deze website helpt inwoners bij het bereiken van mentale veerkracht, sociale verbinding en verhogen van zelfredzaamheid.   Evie.nl biedt burgers relevante informatie en applicaties welke zoveel als mogelijk bijdragen aan de geformuleerde deelgebieden van het Institute for Positive Health (IPH). Daarnaast bedden wij het gedachtegoed van “de nieuwe GGZ” in, daar waar het passend is. Hiermee bedoelen wij dat wij op de insteek van Evie uitgaan van een persoon (en niet als eerste uitgaan van zijn ziekte), wij met Evie.nl willen bijdragen aan het creëren van verbinding tussen de persoon en een ander welke hem/haar ondersteunt, nieuw perspectief biedt en inspireert tot persoonlijke experimenten op weg naar herstel.

evie-beeldmerk

2. Zorgkracht vergroten

Om zorgkracht te vergroten biedt Evie professionals werkzaam in de rol van hulpverlener binnen de huisartsenzorg, het sociaal domein en de generalistische GGZ-basiszorg, een portaal wat blended-care modules, hulpmiddelen, informatie en ondersteuning biedt, in aansluiting op de website Evie.nl. Doordat dit portaal in elke regio een andere samenstelling van koppelingen en applicaties bevat sluit het aan bij de regionale samenwerkingsafspraken, IT-infrastructuur, domein overstijgende samenwerkingsverbanden en daarmee de wens van de professionele gebruiker.

evie-beeldmerk

3. Verbinden

Om domeinen te verbinden beheert Evie actief regionale zorgnetwerk (sociaal domein -huisartsenzorg en GGZ-ketenpartners) met als doel dat alle partijen de mogelijkheden binnen regionale afspraken maximaal benutten. Denk hierbij aan het actief verbinden van preventie-activiteiten van gemeenten (ihkv GALA) gekoppeld aan een domeinoversteigend regionaal eHealthplatform wat door de huisartsenzorg, GB/SGGZ én alle welzijnswerkers kan worden gebruikt. Binnen bovenstaande visie werkt Evie met de nieuwste technieken, werkt Evie zoveel als mogelijk evidence based maar experimenteert Evie ook buiten bestaande kaders. Daarnaast publiceert Evie werkwijzen en resultaten om voorop te blijven lopen en andere partijen te inspireren met haar bevindingen.

Samenwerken met Evie?

Wil je meer weten over Evie? Laat dan hieronder je gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen op je bericht.

Naam(Vereist)