Over ons

Evie maakt Nederland mentaal fit

Professionals in de ggz hadden de wens om meer digitaal te werken. En patiënten en cliënten zien steeds meer de voordelen van online (zelf)hulp. Praktijksteun, dochter van PRO Groep, sprong daarop in. Praktijksteun is  een zorgorganisatie die sinds 2009 praktijkondersteuning aan huisartsen en praktijkondersteuners op gebied van ggz biedt. Zij richtten Evie op: het e-healthteam van Praktijksteun. Bij Evie werkt een klein, bevlogen team samen om zorgprofessionals te ondersteunen bij het succesvol inzetten van e-health. Het doel: een mentaal fit Nederland.

Na enkele jaren experimenteren bleek dat het simpelweg aanbieden van e-healthapplicaties niet de juiste weg was. Het gebruik van de applicaties, het integreren ervan in werkprocessen en het combineren van nieuwe applicaties was erg uitdagend voor de zorgverleners. En de eindgebruikers (cliënten of patiënten) hadden moeite met een technische oplossing zonder context. Zij beschikten over onvoldoende informatie en wisten niet dat het systeem ondersteund werd door professionals en de huisartsenzorg. Wat nu?

De sleutel voor succes: een hybride aanbod

Uiteindelijk vonden we de sleutel om e-health succesvol in te zetten. Die lag in de samenhang op verschillende fronten: op het niveau van de organisatie, de producten of diensten en de communicatie. Dat inzicht leidde tot een hybride zorgorganisatie, met een effectieve mix van online en offline werken.  

Evie vergroot de zelfredzaamheid

Evie is niet gelieerd aan zorgaanbieders, ggz-instellingen of andere belanghebbende zorgverleners: we zijn 100% onafhankelijk. De huisartsen zijn onze belangrijkste opdrachtgevers en financiers. We leggen waar nodig verbinding met aanpalende (bij voorkeur regionale) zorgdomeinen. Dat gebeurt vanuit het maatschappelijk middenveld, gesteund door financiering vanuit de overheid (Zvw en Wmo). De verbinding tussen zorg en marktpartijen moet er uiteindelijk voor zorgen dat de zelfredzaamheid van de inwoners van Nederland wordt vergroot.

Unieke positie in het zorgstelsel

Kortom: Evie is een onafhankelijke en zelfstandige ondersteunings- en faciliteringsorganisatie, die zich toelegt op ggz-gerelateerde e-health. We richten ons op:

  • Implementatie van een e-healthplatform in de praktijk
  • Het begeleiden van individuele professionals bij het inbedden van e-health op de werkvloer
  • Advisering en communicatie
  • Centrale inkoop
  • Het leggen van domeinoverstijgende verbindingen

Dat doen we voor huisartsenpraktijken, organisaties, werkgevers, gemeenten en hulpverleners of instellingen binnen de ggz en het sociaal domein.