Onze visie

Onze visie op e-health

Wij zien e-health als een set hulpmiddelen en applicaties, die de gezondheidszorgervaring van patiënten én professionals verbetert. Je zet deze hulpmiddelen preventief of curatief in, met het doel om behandeling effectiever of efficiënter te maken of zelfs te voorkómen. Voor het beste resultaat is het belangrijk om te experimenteren met verschillende hulpmiddelen en methoden en om de resultaten daarvan te delen. Want er zijn veel verschillende applicaties en combinaties beschikbaar en dat aantal neemt dagelijks toe.  

Onze visie op inhoud: positieve gezondheid

Evie richt zich op het versterken van de gezondheidsvaardigheden. Het accent ligt niet (alleen) op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en alles wat hun leven betekenisvol maakt. We vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie voeren, zelfredzamer worden en zich concentreren op wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.

Pijlers van positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid, die bestaat uit zes pijlers. Eén van die pijlers is meedoen: een goed contact met andere mensen en een sterk sociaal netwerk. We weten dat mensen beter functioneren en gezonder blijven als ze de steun hebben van hun vrienden, familie en gemeenschap. Evie draagt daaraan bij. Bijvoorbeeld door op het platform een lokaal aanbod van publiekelijk toegankelijke hulpbronnen te publiceren, die helpen om mentaal gezond te blijven.

Een andere pijler is de leefomgeving. De fysieke omgeving waarin we leven heeft een belangrijke invloed op gezondheid en welbevinden. Evie draagt bij aan het creëren van een omgeving waarin mensen mentaal veerkrachtig kunnen blijven, bijvoorbeeld door het maken van gezonde keuzes te vergemakkelijken. Denk aan hulpmiddelen als artikelen, podcasts, video’s en oefeningen, die mensen helpen een stap te zetten richting mentale vitaliteit.

Onze inspiratiebronnen

We laten ons inspireren door Machteld Huber, die positieve gezondheid definieert als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren bij de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Ook psychiater Jim van Os, die ‘de nieuwe ggz’ beschreef, drukt een stempel op onze visie. Daarnaast werken we graag met nieuwe technische ontwikkelingen en wetenschappelijke modellen voor het betrekken van zorgprofessionals, zoals het TAM-3 model en de trap van Quirke.

We doen het samen

Bij Evie werken we samen met huisartsen, vaak georganiseerd in Regionale Huisartsenorganisaties, en met diverse sociale diensten, zorg- en werkgeversorganisaties. Elke regio krijgt de beschikking over een selectie van applicaties en methoden, die professionals en patiënten kunnen gebruiken. Organisaties zonder regionale context kunnen gebruikmaken van ons landelijke platform met een eigen set hulpmiddelen. We richten ons rechtstreeks tot patiënten op onze preventiewebsite, www.evie.nl. Daarnaast werken we samen met diverse samenwerkingspartners.