Herstellen doe je zelf

Het zelfregiecentrum organiseert een cursus voor iedereen die het leven weer op wilt pakken na een moeilijke periode. De cursus focust op herstel en…

Zelfregietool

De website Zelfregietool.nl biedt hulp bij het maken van keuzes op het moment dat je zelf iets wilt veranderen of verbeteren. Je kan hier…

Zelfregie.nl

Op Zelfregie.nl vind je meer informatie over de verschillende initiatieven welke in Limburg zijn opgezet om mensen op verschillende manieren aan te spreken om…

Mijn hulpvraag in kaart

Voordat je met je klachten of problemen aan de slag gaat, helpt het om helder te hebben wat er speelt. Met deze zelfhulptraining zet…

Dankbaarheid

Wil jij je meer focussen op de positieve dingen in je leven? Dit is een hands-on module waarin je oefent dankbaarheidsmomenten te herkennen en…