Blended behandelen met Evie

Evie wordt vaak ingezet als blended hulpverlening. Dat houdt in dat je de e-healthmodules van Evie combineert met face-to-face gesprekken. E-health werkt dan ondersteunend aan de gesprekken en het verhoogt de effectiviteit van de behandeling.

Evie biedt een cliënt ook ondersteuning voor duurzame zelfredzaamheid. Het gebruik van e-health in het algemeen verbetert de vraagverheldering, omdat de cliënt over meer zelfinzicht beschikt. Daarnaast beklijft de informatie vanuit de gesprekken en de oefeningen beter, omdat de cliënt thuis ook zelf aan de slag gaat.

Blended behandelen heeft veel voordelen

  • Er is een kortere doorloop- en behandeltijd.
  • E-health biedt (extra) hulp door middel van oefeningen en heldere psycho-educatie.
  • De cliënt heeft meer eigenaarschap over het eigen herstel. Hij gaat zelf aan de slag en krijgt ondersteuning voor duurzame zelfredzaamheid. Kortom: e-health is een goede invulling voor zelfmanagement.
  • Het verhoogt de effectiviteit van de behandeling.
  • Het geeft betere en uitgebreidere mogelijkheden voor terugvalpreventie.

Ook poh-ggz Gerbent ervaart de voordelen van blended behandelingen

Wil je meer ondersteuning bij het blended inzetten van Evie?

Neem contact op met onze e-healthadviseurs of volg gratis een online e-healthscholing. Daar kun je onder andere sparren met andere professionals over hoe zij Evie blended inzetten.