Voluit leven

Voluit leren leven met een online cursus

De module Voluit leven is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen. In dit boek beschrijven zij dat psychisch leed onlosmakelijk verbonden is met het leven. Met de principes en oefeningen uit Acceptance and Commitment Therapy en mindfulness leert je cliënt zijn klachten te accepteren in plaats van zich ertegen te verzetten. Daardoor ontstaat er ruimte en energie om te doen wat écht belangrijk is. Je cliënt ontdekt met deze module wat voluit leven is.

Voor wie?

Je zet deze module in bij cliënten met verschillende soorten psychische problematiek, zoals verslaving, angst en depressie.

Door wie?

De professional die deze module inzet is bijvoorbeeld poh-ggz of werkt in de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.

Inhoud van de module

De module bevat psycho-educatie en video’s waarin hulpverleners en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaringen delen. Daarnaast oefent je client met mindfulnesstechnieken en met oefeningen uit de Acceptance and Commitment Therapy (leven naar je waarden).

Gebruik van de module

Negen weken lang komt er elke week één nieuwe les vrij. Aan het eind van elke week is er een terugbliksessie. In die sessie kijken je cliënten terug op wat ze de afgelopen week hebben gedaan en geoefend. Je geeft je cliënten feedback op wat ze hebben ingevuld, je geeft een korte samenvatting van de afgelopen week en je blikt alvast vooruit naar volgende week.

Bijvoorbeeld: “Beste Pieter, je vond het beschrijven van jouw leed confronterend. En dat is begrijpelijk, want het ís ook confronterend als het zwart op wit op papier of op je scherm staat. Goed dat je het evengoed hebt gedaan. En mooi dat je de inhoud van ‘je rugzak’ inzichtelijk hebt gemaakt, want elke verandering begint met inzicht. Volgende week ga je onderzoeken hoe je het beste met jouw bagage omgaat.”

Je kunt de module Voluit leven begeleid en onbegeleid inzetten.

Animatievideo over experiëntiële vermijding

Waarom onderdruk je vaak negatieve gevoelens? Wat zijn de voor- en nadelen van het vermijden van pijn? En hoe kun je weer voluit leven? Deze vragen (en de antwoorden) over het abstractieconcept van experiëntiële vermijding komen aan de orde in deze module en de bijbehorende animatievideo.  

Video’s van experts en ervaringsdeskundigen

Aan de module Voluit leven werkten diverse ervaringsdeskundigen mee. Zij kennen de ACT-behandeling goed en hebben ervaring met het omgaan met vervelende gevoelens en problemen. Hun verhalen en tips motiveren en inspireren je cliënt.

Pijnlijke momenten dagboek

Als je cliënt deze module kiest, dan wordt bij de tweede les automatisch het dagboek Pijnlijke momenten geactiveerd. In dit dagboek schrijven je cliënten op hoe ze zich voelen, in welke situaties ze zich zo voelen en wat hun gedachten daarbij zijn. Het invullen van dit dagboek is inzichtgevend.

Door wie is deze module ontwikkeld?

Minddistrict ontwikkelde deze module samen met de auteurs van deze methode: Ernst Bolmeijer (hoogleraar psychologie aan de Universiteit Twente) en Monique van Hulsbergen (gz-psycholoog/psychotherapeut). Coöperatie VGZ financierde het product.  Ook uitgeverij Boom Psychologie & Psychiatrie werd bij de ontwikkeling betrokken, net als diverse behandelaren van ggz-instelling Mindfit, met name Sabine Jansen (beleidsadviseur en coördinator zorginnovatie en digitalisering). Ook ervaringsdeskundigen droegen een belangrijk steentje bij.

Meer informatie

Wil je deze module bij je cliënten inzetten? Of wil je meer informatie? Onze e-healthadviseurs staan klaar om je vragen te beantwoorden.

We zijn benieuwd naar je feedback!

We zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen. Heb je feedback, tips of op- en aanmerkingen? Geef ze vooral door aan onze adviseurs.