Burn-out

Herstel van burn-out

Voor wie?

Deze module is bedoeld voor volwassenen met burn-out klachten. Met het volgen van deze module krijgen ze meer inzicht in factoren die bijdragen aan het ontstaan en het in stand houden van de eigen burn-out.

Door wie?

De professional die deze module inzet is bijvoorbeeld poh-ggz of werkt in de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.

Inhoud van de module

De module Burn-out bestaat uit vier delen:

  1. Opstarten. In deze hoofdstukken krijgen je cliënten psycho-educatie over burn-out en staan ze stil bij hun eigen klachten. Met behulp van audiobestanden oefenen ze met ontspanningsoefeningen, zoals een ademhalingsoefening en een spierontspanningsoefening. Daarnaast gaan ze aan de slag met een dagstructuur. Het invullen van het dagboek Energieniveau helpt om de dag te evalueren.
  2. Cognitieve gedragstherapie. In deze hoofdstukken leren je cliënten met behulp van gedachteschema’s en gedragsexperimenten meer over niet-helpende gedachten. Ze experimenteren met het uitdagen van deze gedachten en oefenen met het formuleren van meer helpende gedachten. Bij deze hoofdstukken maakt je cliënt gebruik van de dagboeken G-schema en uitdaagschema.
  3. Oplossingen vinden. Deelnemers gaan aan de slag met het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Ze inventariseren problemen die binnen verschillende levensgebieden kunnen spelen en lossen die zoveel mogelijk op.
  4. Terugvalpreventie. In het laatste hoofdstuk bereiden je cliënten zich voor op een mogelijke terugval door het opstellen van een terugvalpreventieplan.

De module wordt ondersteund met diverse video’s van online hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Na het afronden van de module hebben de deelnemers vaardigheden ontwikkeld, waarmee ze beter om kunnen gaan met hun burn-outklachten.

De afbeeldingen en illustraties uit deze module zijn in 2021 vernieuwd en samen met ervaringsdeskundigen ontwikkeld, om de herkenning bij de gebruiker te vergroten.

Gebruik van de module

De module bestaat uit zeven hoofdstukken, 22 mijlpalen, twaalf verzendmomenten, twee actieplannen en drie dagboeken. Je cliënt kan de module begeleid en onbegeleid volgen. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, dan worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten.

Drie dagboeken

Tijdens de module worden er drie dagboeken automatisch geactiveerd:

  1. In het dagboek Energieniveau monitoren deelnemers aan de hand van tekst en foto’s hun dag. Voelen ze zich vermoeid of energiek? Wat hebben ze vandaag gedaan? Wat gaf energie en wat kostte energie? Door bij de vragen en de antwoorden stil te staan, krijgen deelnemers inzicht in hoe het gaat.
  2. In het dagboek G-schema geeft je cliënt antwoord op vragen over gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedrag en de gevolgen.
  3. In het dagboek Uitdaagschema doorlopen je cliënten de acht stappen van een gedachteschema. Ze beschrijven de situatie en hun gevoelens en negatieve gedachten daarbij en dagen die vervolgens uit. Daarna formuleren ze een meer helpende gedachten.

Je cliënten kunnen het dagboek op elk moment van de dag invullen via een app op de smartphone, pc of laptop.

Actieplannen

De module bevat twee actieplannen, die je cliënten helpen om hun doel te behalen. Plan één is gericht op het uitvoeren van een gedragsexperiment. Met plan twee oefenen deelnemers met het oplossen van een probleem.

Waarop is de module gebaseerd?

De module Burn-out is ontwikkeld door Sarafina Suransky van Minddistrict. Zij deed dit samen met Rens Verhoeven van ggz Oost Brabant, Ingrid Stevelmans van ggz Eindhoven, Simone Nooter van Amici Zorgt, Hillona Beugels van PsyQ en meerdere ervaringsdeskundigen. De inhoud van de module is gebaseerd op relevante literatuur en kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Meer informatie

Wil je deze module bij je cliënten inzetten? Of wil je meer informatie? Onze e-healthadviseurs staan klaar om je vragen te beantwoorden.

We zijn benieuwd naar je feedback!

We zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen. Heb je feedback, tips of op- en aanmerkingen? Geef ze vooral door aan onze adviseurs.