Beter slapen

Een betere nachtrust voor je cliënt

Voor wie?

Je zet deze module in bij volwassenen met slaapproblemen. De module biedt gedragstherapeutische, cognitieve en ontspanningstechnieken, waarmee slaapproblemen verminderen of verdwijnen. Door online met de slaapproblemen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

Door wie?

De professional die deze module inzet is bijvoorbeeld poh-ggz of werkt in de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.

Inhoud van de module

Het doel van de module is het verbeteren van de slaaphygiëne en de nachtrust. Je cliënt inventariseert zijn problemen op gebied van slapen en vergroot de kennis. Bijvoorbeeld door het lezen van psycho-educatie en het bekijken van video’s van ervaringsdeskundigen en hulpverleners.
Daarnaast oefent je cliënt met het verbeteren van de slaapgewoonten en het anders omgaan met niet-helpende gedachten. Onder andere met het 5G-schema met helpende gedachten en de gedachtedwarrel.

Verder werken deelnemers met audio ontspanningsoefeningen, zodat ze thuis in alle rust aan de slag kunnen met spierontspannings- en ademhalingsoefeningen. Volop praktische oefeningen dus, die je cliënt vaardigheden bieden om met slaapproblemen om te gaan.

Gebruik van de module

De module bestaat uit vijf hoofdstukken, negen mijlpalen, vijf verzendmomenten en een dagboek. We hebben de module speciaal ontwikkeld voor de mobiele telefoon, maar je cliënt kan hem ook op een pc of laptop gebruiken.

Je kunt de module Beter Slapen begeleid en onbegeleid inzetten. Als je kiest voor de module zonder begeleiding, dan zetten we de verzendmomenten automatisch om in reflectiemomenten. Je geeft dus geen feedback, maar je cliënt reflecteert zelf op zijn ontwikkeling en voortgang.

Slaapdagboek

Als je cliënt deze module volgt, dan wordt automatisch het dagboek Slapen geactiveerd. Met dit dagboek monitort je cliënt de slaapproblemen. Bijvoorbeeld door te noteren hoe lang de slaapduur was, hoe de kwaliteit van de slaap was en of er dingen waren die van invloed op de nachtrust zijn. Het invullen van het dagboek geeft meer inzicht.

Hulp vragen is niet vanzelfsprekend

E-health werkt, dat is wel bewezen. Maar veel mensen met slaapproblemen vinden het lastig om online hulp voor hun probleem te zoeken. 57% van de ondervraagden denkt dat slaapproblemen vanzelf overgaan en dat ze het zonder hulp moeten oplossen. 31% is van mening dat online hulp niet bij dit probleem helpt. Ze zien diverse pogingen om beter te slapen vaak als bevestiging dat ze zelf niet in staat zijn om aan iets aan hun slaapprobleem te veranderen. De ervaringsdeskundigen die aan deze module meewerkten bevestigen deze uitkomsten.

Daarom besteden we in de module aandacht aan de drempel om e-health in te zetten bij slaapproblemen. Je cliënt wordt zich al bij de eerste module bewust van disfunctionele en demotiverende gedachten. Gedachten als: ‘Ik heb al zoveel geprobeerd, deze oefening gaat me ook vast niet helpen.’

Verder is er aandacht voor de eigen vicieuze cirkel en je cliënt inventariseert wat er tot nu toe wél en niet geholpen heeft bij de aanpak van het slaapprobleem.

Omdat er volgens 17% van de ondervraagden een stigma rust op slaapproblemen, normaliseren we het probleem. Er zijn immers heel veel mensen met een verstoorde nachtrust. Maar we bagatelliseren het zeker niet. We erkennen ook dat het een probleem is dat veel invloed heeft op het dagelijkse leven.

Waarop is de module gebaseerd?

Minddistrict ontwikkelde de module Beter slapen op basis van relevante literatuur en kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. De module kreeg in 2019 een update, in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Meer informatie

Wil je deze module bij je cliënten inzetten? Of wil je meer informatie? Onze e-healthadviseurs staan klaar om je vragen te beantwoorden.

We zijn benieuwd naar je feedback!

We zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen. Heb je feedback, tips of op- en aanmerkingen? Geef ze vooral door aan onze adviseurs.